13. ve 14. Dönem Pomem Yedek Planlaması | Pomem | Polis Meslek Eğitim Merkezi
Find us on Facebook Follow us on Tiwtter Subscribe Feed

13. ve 14. Dönem Pomem Yedek Planlaması

1- 13. dönem polis meslek eğitimi 04 Kasım 2013 tarihinde başlatılmıştır.

2- 13. Dönem polis meslek eğitimi için asil adaylardan gelmeyenlerin ve feragat edenlerin yerine, 21–27 Ekim 2013 tarihleri arasında yapılan 13. Dönem Polis Meslek Eğitimi Seçme ve Değerlendirme sınavı sonucu yedek adaylardan (1.) yedek ile (74.) yedek erkek aday dahil ve (1.) yedek ile (3.) yedek bayan aday dahil olmak üzere toplam (77) yedek adayın okul planlaması yapılmıştır.
3- Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin “Yedek aday çağırma” başlıklı 16. Maddesinin 2. Fıkrası “Polislik mesleğine hazırlık eğitiminin başladığı günden itibaren yedi gün geçtikten sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.” Hükmü gereği bu tarihten sonra 13. Dönem polis meslek eğitimi için yedek planlaması yapılmayacaktır. Ayrıca (75.) erkek yedek ile (3170.) erkek aday dahil ve (4.) bayan yedek ile (130.) bayan yedek aday dahil yedek adayların planlamaları okulların kapasiteleri göz önünde bulundurularak belirlenen kontenjan miktarı doğrultusunda 14. Dönem polis meslek eğitimi için yapılacaktır. Bu sebeple tüm yedek adayların 2014 Eylül ayı içerisinde www.egm.gov.tr. Adresinden yapılacak olan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
4- Planlaması yapılan yedek adayların en geç 12 Kasım 2013 tarihi mesai bitimine kadar İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğüne özlük dosyasını almak için müracaat etmeleri gerekmektedir.
5- Planlaması yapılan yedek adaylar en geç 13 Kasım 2013 günü mesai bitimine kadar planlandıkları Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde hazır bulunacaklardır. Müracaat eden adayların kayıt işlemleri POMEM Müdürlükleri tarafından yapılarak sağlık kurulu raporu alma işlemlerine ivedilikle başalanılacaktır.(POMEM’lerle ilgili bilgiye İl Emniyet Müdürlüklerinden ulaşılabilecektir.)
6- 13. ve 14. Dönem yedek sıralamada bulunan erkek adaylardan askerlik vazifesini ifa etmeyen ile halen askerlik vazifesini ifa etmekte olan yedek adayların askerlikten muafiyet işlemleri için isim listeleri Milli Savunma Bakanlığına bildirilmiştir. Söz konusu kişilerin bu durumu takip etmeleri gerekmektedir. Ayrıca okul planlaması yapılmayıp halen askerlik hizmetini ifa etmekte olan yedek adayların geçici terhis işlemleri askerlik görevini yaptıkları birliklere müracaatları halinde yapılacaktır.
7- Planlaması yapılan yedek adaylardan askerliğini yapan adaylar ise; terhis belgeleri ile askerlik süresince alınan hava değişimi raporu, herhangi bir sebeple alınan sağlık kurulu raporlarını ve askerlikten muaf veya askerliğe elverişli olmayanlar ise bu durumlarını gösterir belgelerini kayıt esnasında POMEM Müdürlüklerine teslim edeceklerdir.
8- POMEM Müdürlüğüne geçici kaydı yapılan yedek adaylara, tam teşekküllü devlet hastaneleri ile üniversite hastanelerinden, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde POMEM Müdürlüklerince sağlık kurulu raporu aldırılacaktır.
9- Taahhütname ve Kefalet Senetleri kesin kayıt esnasında istenecektir.
10- POMEM Müdürlüklerine eksik evrakla müracaat eden yedek adayların geçici kayıtları yapılmayacaktır.
11- Adaylar geçici kayıtlarını yaptırdıkları andan itibaren yatılı olarak planlandıkları POMEM Müdürlüklerinde kalacaklardır. Bundan dolayı ihtiyaç duyacakları eşyaları yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Yeteri kadar kıyafet, eşofman takımı, spor ayakkabısı, varsa koyu renk ayakkabı ve tıraş malzemesi vb.)
12- Adaylar yanlarında gelirken görüntü alma ve kaydetme özelliği olan elektronik cihazlar getirmeyeceklerdir.(Kameralı cep telefonu, kamera, fotoğraf makinesi, dizüstü bilgisayar (Laptop), tablet bilgisayar vs.)
13- Yedek adaylar da, 04 Kasım 2013 tarihinden itibaren başlayan  “Polislik Mesleğine Hazırlık” (İntibak) eğitimine tabi tutulacaklardır. Bu eğitim süresi içerisinde POMEM Müdürlükleri aracılığıyla sağlık kurulu raporu aldırılacaktır.
14- Yapılan bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 11 Kasım 2013
POMEM Yedek Planlama Sınav Sonuçlarını Görmek İçinTıklayınız…

top bar
bottom bar

Tüm online kadın giyim fırsatları için tıklayın !

« »

Yorum EKle